lundi 21 oct. lun. 21 oct.
mardi 22 oct. mar. 22 oct.
mercredi 23 oct. mer. 23 oct.
jeudi 24 oct. jeu. 24 oct.
vendredi 25 oct. ven. 25 oct.
samedi 26 oct. sam. 26 oct.
dimanche 27 oct. dim. 27 oct.
GXR Aerobics 08:30 - 09:10  
 
 
GXR Booty 09:10 - 09:30  
GXR Barbell 09:30 - 10:00  
Live BodyPump 60 10:00 - 11:00  
 
GXR Shape 11:00 - 11:30  
GXR Xcore 11:30 - 12:00  
 
GXR Bootcamp 12:00 - 12:30  
GXR Abs & Core 12:30 - 13:00  
GXR Barbell 13:00 - 13:30  
 
GXR Latin Dance 13:30 - 14:00  
GXR Yoga 14:00 - 14:40  
 
 
 
GXR Aerobics 15:00 - 15:40  
 
GXR Booty 15:40 - 16:00  
GXR Box 16:00 - 16:30  
GXR Aerobics 16:30 - 17:10  
 
 
GXR Booty 17:10 - 17:30  
GXR Box 17:30 - 18:00  
Live BodyPump 60 18:00 - 19:00  
Live Freedom Step 19:00 - 20:00  
 
Live Freedom Cycle 20:00 - 21:00  
Live Freedom Intensity 60 20:00 - 21:00  
 
GXR Yoga 21:00 - 21:40  
 
 
GXR Booty 08:40 - 09:00  
GXR Xcore 09:00 - 09:30  
 
Live Freedom Abs 60 09:30 - 10:30  
 
Live Freedom Pilates 10:30 - 11:30  
 
GXR Yoga 11:30 - 12:10  
 
 
GXR Aerobics 12:30 - 13:10  
 
GXR Booty 13:10 - 13:30  
GXR Box 13:30 - 14:00  
GXR Abs & Core 14:00 - 14:30  
 
GXR Xcore 14:30 - 15:00  
 
GXR Box 15:00 - 15:30  
GXR Latin Dance 15:30 - 16:00  
 
GXR Barbell 16:00 - 16:30  
GXR Xcore 16:30 - 17:00  
 
GXR Bootcamp 17:00 - 17:30  
 
GXR Latin Dance 17:30 - 18:00  
Live Zumba 18:00 - 19:00  
Live Freedom Abs 60 19:00 - 20:00  
Live Freedom Cycle 19:00 - 20:00  
Live Grit Cardio 20:00 - 20:30  
 
 
GXR Abs & Core 21:00 - 21:30  
GXR Latin Dance 21:30 - 22:00  
GXR Barbell 08:30 - 09:00  
 
GXR Yoga 09:00 - 09:40  
 
 
Live Zumba 10:00 - 11:00  
 
GXR Box 11:00 - 11:30  
GXR Abs & Core 11:30 - 12:00  
 
GXR Xcore 12:00 - 12:30  
GXR Box 12:30 - 13:00  
GXR Latin Dance 13:00 - 13:30  
 
GXR Barbell 13:30 - 14:00  
GXR Shape 14:00 - 14:30  
 
GXR Abs & Core 14:30 - 15:00  
 
GXR Bootcamp 15:00 - 15:30  
GXR Xcore 15:30 - 16:00  
 
GXR Aerobics 16:00 - 16:40  
 
GXR Booty 16:40 - 17:00  
GXR Box 17:00 - 17:30  
 
GXR Shape 17:30 - 18:00  
Live Freedom Yoga 60 18:00 - 19:00  
Live Freedom Cycle 19:00 - 20:00  
Live Zumba 19:00 - 20:00  
Live Freedom Strength 60 20:00 - 21:00  
 
 
GXR Yoga 21:00 - 21:40  
 
GXR Shape 08:30 - 09:00  
 
GXR Abs & Core 09:00 - 09:30  
 
GXR Xcore 09:30 - 10:00  
GXR Box 10:00 - 10:30  
Live Freedom Strength 60 10:30 - 11:30  
 
GXR Shape 11:30 - 12:00  
 
GXR Abs & Core 12:00 - 12:30  
GXR Bootcamp 12:30 - 13:00  
GXR Xcore 13:00 - 13:30  
 
GXR Aerobics 13:30 - 14:10  
 
GXR Booty 14:10 - 14:30  
GXR Shape 14:30 - 15:00  
 
GXR Yoga 15:00 - 15:40  
 
 
GXR Abs & Core 16:00 - 16:30  
GXR Latin Dance 16:30 - 17:00  
 
GXR Xcore 17:00 - 17:30  
 
GXR Barbell 17:30 - 18:00  
Live STRONG by Zumba 18:00 - 19:00  
Live Freedom Fight 60 19:00 - 20:00  
 
GXR Abs & Core 20:00 - 20:30  
Live Freedom Cycle 20:00 - 21:00  
GXR Box 20:30 - 21:00  
GXR Barbell 21:00 - 21:30  
GXR Booty 21:30 - 21:50  
GXR Box 08:30 - 09:00  
 
Live Freedom Abs 60 09:00 - 10:00  
 
 
GXR Bootcamp 10:00 - 10:30  
GXR Xcore 10:30 - 11:00  
GXR Aerobics 11:00 - 11:40  
 
GXR Booty 11:40 - 12:00  
GXR Barbell 12:00 - 12:30  
GXR Yoga 12:30 - 13:10  
 
 
GXR Shape 13:30 - 14:00  
GXR Xcore 14:00 - 14:30  
 
GXR Bootcamp 14:30 - 15:00  
 
GXR Abs & Core 15:00 - 15:30  
GXR Barbell 15:30 - 16:00  
 
GXR Latin Dance 16:00 - 16:30  
GXR Booty 16:30 - 16:50  
 
GXR Shape 17:00 - 17:30  
 
GXR Abs & Core 17:30 - 18:00  
Live BodyStep 60 18:00 - 19:00  
Live Zumba 19:00 - 20:00  
 
Live GRIT Strength 20:00 - 20:30  
 
 
GXR Latin Dance 21:00 - 21:30  
GXR Abs & Core 21:30 - 22:00  
 
 
 
 
GXR Barbell 09:30 - 10:00  
GXR Box 10:00 - 10:30  
Live BodyPump 60 10:30 - 11:30  
 
GXR Yoga 11:30 - 12:10  
 
 
GXR Shape 12:30 - 13:00  
GXR Abs & Core 13:00 - 13:30  
 
GXR Latin Dance 13:30 - 14:00  
GXR Shape 14:00 - 14:30  
 
GXR Xcore 14:30 - 15:00  
 
GXR Bootcamp 15:00 - 15:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GXR Xcore 09:30 - 10:00  
Live Freedom Yoga 60 10:00 - 11:00  
 
GXR Shape 11:00 - 11:30  
GXR Latin Dance 11:30 - 12:00  
 
GXR Abs & Core 12:00 - 12:30  
GXR Box 12:30 - 13:00  
Live Freedom Strength 60 13:00 - 14:00  
 
 
GXR Aerobics 14:00 - 14:40  
 
 
GXR Booty 14:40 - 15:00  
GXR Barbell 15:00 - 15:30